Λάβετε Χρυσή Θεώρηση

Πώς να αποκτήσετε Golden Visa στην Ελλάδα;

πώς να αποκτήσετε Golden Visa στην Ελλάδα , ποια έγγραφα απαιτούνται και πολλά άλλα. Το Golden Visa είναι ένα πολύ σημαντικό προνόμιο που παρέχεται από το ελληνικό κράτος σε άτομα που θέλουν να επενδύσουν στην οικονομία της χώρας. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα προσφέρει μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα των ακινήτων και του τουρισμού.

Τι είναι η Golden Visa και πώς να την αποκτήσετε;

Η Golden Visa είναι ένα σημαντικό κίνητρο για τους επενδυτές. Στην ουσία, δεν πρόκειται για θεώρηση αλλά άδεια διαμονής στη χώρα με περίοδο 5 ετών, με αντάλλαγμα την επένδυση στην οικονομία της χώρας. Με άλλα λόγια, αυτό είναι ένα προνόμιο που επιτρέπει σε κάποιον που ενδιαφέρεται να επενδύσει στην Ελλάδα για νόμιμη διαμονή. Μια νόμιμη κατοικία που δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση διαμονής στη χώρα, αλλά τη δυνατότητα να παραμείνει μόνιμα όποτε το επιθυμεί.

Για να αποκτήσετε μια Χρυσή Θεώρηση, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αγοράσετε ένα ή περισσότερα ακίνητα με συνολική επένδυση 250.000 ευρώ ή να επενδύσετε κεφάλαια από 3 έως 100 εκατομμύρια ευρώ σε έργα υποδομής ή σε ελληνικές εταιρείες. ο μεσιτικό γραφείο Το Greca House, με πολυετή εμπειρία στον τομέα των ακινήτων και συνεργασία με ένα δίκτυο επενδυτών διεθνώς, είναι σε θέση να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο απόκτησης της Golden Visa σε λιγότερο από 60 ημέρες.

Τα βασικά βήματα για την απόκτηση Golden Visa στην Ελλάδα

Εάν ενδιαφέρεστε επίσης να αποκτήσετε μια Χρυσή Θεώρηση στην Ελλάδα, πρέπει να ακολουθήσετε μερικά βήματα. Αυτά τα βήματα λεπτομερώς είναι:

 • Επιλογή ενός ή περισσότερων ακινήτων με την υποστήριξη των εξειδικευμένων επαγγελματιών μας.
 • Νομικός έλεγχος από τους νομικούς συμβούλους της εταιρείας μας.
 • Έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (FPA) για κατοίκους στο εξωτερικό στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία.
 • Υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα, για άνοιγμα λογαριασμού στο όνομά σας. Αν και η συναλλαγή μπορεί να εκτελεστεί απευθείας από την τράπεζα που έχετε στο εξωτερικό με μεταφορά στην τράπεζα του πωλητή, ωστόσο ο λογαριασμός σε μια ελληνική τράπεζα θα είναι αρκετά χρήσιμος στη διαδικασία.
 • Μεταφορά του ποσού για την αγορά του ακινήτου στον ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό.
 • Ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής πράξης για την αγορά του ακινήτου.
 • Παραλαβή του πιστοποιητικού μεταφοράς και υποβολή δικαιολογητικών για την έκδοση της Golden Visa στην Ελλάδα.
 • Συνάντηση με την αρμόδια υπηρεσία για λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.
 • Έκδοση και παραλαβή της Χρυσής Θεώρησης

Τι έγγραφα θα χρειαστώ για να αποκτήσω μια Χρυσή Θεώρηση;

Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα, θα χρειαστεί να βρείτε συγκεκριμένα δικαιολογητικά τόσο για την έκδοση της Χρυσής Βίζας όσο και για το άνοιγμα λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα.

Έγγραφα έκδοσης Golden Visa

 • Πιστοποιημένη φωτοτυπία έγκυρου διαβατηρίου.
 • Έντυπο αίτησης για έκδοση Golden Visa σε δύο αντίγραφα.
 • Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες σε φυσική μορφή. Οι τεχνικές προδιαγραφές των φωτογραφιών πρέπει να είναι ίδιες με αυτές του διαβατηρίου καθώς και ένας οπτικός δίσκος αποθήκευσης (CD) με φωτογραφίες σε μορφή γραφικών JPEG2000.
 • Απόδειξη πληρωμής κρατικής αμοιβής για έκδοση 5ετούς άδειας διαμονής.
 • Σύμβαση πώλησης ακινήτων και πιστοποιητικό εγγραφής της συναλλαγής.
 • Ασφαλιστικό πιστοποιητικό που αναφέρει όλα τα απαραίτητα έξοδα για νοσηλεία και ιατρική περίθαλψη.
 • Πιστοποιητικό συμβολαιογράφου όπου πρέπει να αναφέρεται το συμβόλαιο αγοράς και πώλησης του ακινήτου που δεν υπόκειται σε όρους και προθεσμίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4146/2013 και η συνολική τιμή πληρώθηκε εξ ολοκλήρου.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η τιμή του ακινήτου, σύμφωνα με το Ν. 4146/2013 ορίζεται ως το ποσό που αναφέρεται ρητά στο συμβόλαιο αγοράς. Ακόμα κι αν αυτό το ποσό διαφέρει από την αντικειμενική αξία του ακινήτου.

Υποστηρικτικά έγγραφα για άνοιγμα λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα

 1. Διαβατήριο με πιστοποιημένη είσοδο στη χώρα καθώς και αντίγραφο του.
 2. Έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη νομιμότητα του εισοδήματος του αγοραστή. Αυτό περιλαμβάνει δήλωση φόρου, πιστοποιητικά εισοδήματος από κληρονομιά, μερίσματα, εισόδημα από ενοίκια ή πώληση ακινήτων κ.λπ. Είναι υποχρεωτικό να μεταφράζονται τα έγγραφα στα ελληνικά ή στα αγγλικά.
 3. Μεταφρασμένος λογαριασμός DEKO όπου αναφέρεται η διεύθυνση του σπιτιού σας.
 4. Μεταφρασμένο έγγραφο με πληροφορίες σχετικά με τον τόπο εργασίας ή το πιστοποιητικό σύνταξης.
 5. Έγγραφο πιστοποίησης αριθμού κινητού τηλεφώνου από την αντίστοιχη εταιρεία.
 6. Λογαριασμός αιτούντος από ξένη τράπεζα αποστολής.

  Για να ανοίξετε λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα, η φυσική σας παρουσία είναι υποχρεωτική.
  Ωστόσο, καθ 'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ένας εκπρόσωπος του νομικού τμήματος του Greca House θα σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες και ανασκόπηση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Τι άλλο θα χρειαστώ για να πάρω μια Χρυσή Θεώρηση στην Ελλάδα;

Τα παραπάνω έγγραφα είναι το μόνο που χρειάζεστε για να εκδώσετε μια Χρυσή Θεώρηση στην Ελλάδα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ορισμένα από τα έξοδα που θα πρέπει να πληρώσετε σχετικά με την αγορά του ακινήτου. Συγκεκριμένα, το κόστος αγοράς ενός ακινήτου αναφέρεται σε ποσοστά επί του συνολικού ποσού της τιμής αγοράς του ακινήτου:

 • Φόρος μεταφοράς ιδιοκτησίας - 3.09%.
 • Μεταφορά φόρου - από 0,475 σε 0,775%.
 • Πληρωμή για συμβολαιογραφικές υπηρεσίες - 1,5% + ΦΠΑ.
 • Υπηρεσίες δικηγόρου - 1.5% + ΦΠΑ.
 • Υπηρεσίες κτηματομεσιτικών γραφείων - 2%.

Συγκρίνετε λίστες

Συγκρίνω
el